Psychoanaliza

Byadmin

Psychoanaliza

     Psychoanaliza to koncepcja, którą wprowadził Freud i ma na celu objaśnienie działania i ewolucji osobowości, z uwzględnieniem zarówno świadomych jak i podświadomych mechanizmów. Teoria psychoanalityczna polega na doprowadzeniu utajonych treści do świadomych pacjenta i pomoc w ich rozwiązaniu. Freud wprowadził również pojęcie oporu i przeniesienia, które są istotne w pracy terapeutycznej. Jeśli chodzi o teorię nerwic, to Freud w trakcie własnej praktyki lekarskiej zebrał ogromną ilość materiału na temat zaburzeń funkcjonalnych nie mających widocznej podstawy anatomiczno-fizjologicznej. Zajmował się głównie przypadkami zaburzeń  głębszych i bardziej uporczywych i na nich oparł swoja teorię, która obejmuje trzy główne tezy:

  • zaburzenia funkcjonalne nie mające określonych podstaw anatomiczno-fizjologicznych są przejawem działania popędów biologicznych, które dążą do zaspokojenia i natrafiają w tym trudności;
  • zaburzenia te mają charakter psychogenny, skoro bowiem nie maja one podstaw fizjologicznych, muszą mieć podstawy psychologiczne; ich bezpośrednią przyczyną muszą być procesy psychiczne;
  • ponieważ pacjenci, u których zaburzenia te zachodzą, nie zdają sobie sprawy z tych procesów psychicznych leżących u ich podstawy, procesy te są najwidoczniej nieświadome.

Przechwytywanie3Źródła nerwic ludzi dorosłych psychoanaliza poszukuje w traumatycznych zdarzeniach wczesnego dzieciństwa.

Teoria osobowości składa się z trzech składowych:

  • id – kieruje zasadą przyjemności. Człowiek nie zdaje sobie sprawy z istnienia swojego Id, jest ono całkowicie nieświadome. Człowiek odczuwa natomiast jego działanie, którego zwykle nie rozumie, ma jednak niepokojące poczucie, że coś go popycha do jakiegoś czynu, coś, czemu on sam nie potrafi się oprzeć.
  • ego to sfera świadomości człowieka i jego świadomego, praktycznego działania. Jest to świadomość świata, siebie samego i własnych działań. Rozwija się z id i wykorzystuje procesy poznawcze takie jak myślenie, pamięć, uwaga.
  • superego rozwija się z części ego, kształtuje się poprzez wychowanie. Zaakceptowane zasady i normy społeczne stają się częścią osobowości człowieka, jego sumieniem, które kieruje się zasadą moralności. Jest to pewnego rodzaju twór, który karze za nieodpowiednie myśli i czyny, które z kolei ujawniają się w postaci wyrzutów sumienia, winy, wstydu bądź nagradza w postaci samozadowolenia, dumy.

Celem mechanizmów obronnych jest likwidacja lęku powstającego pod wpływem kulturowej dezaprobaty określonego zachowania. Posługuje się nimi ego, aby rozwiązać konflikt pomiędzy id a superego. Mechanizmami takimi posługujemy się wszyscy, jednakże dopiero ich nadużywanie prowadzi do nerwicy.

PrzechwytywanieMarzenia senne to wyrażenie zrepresjonowanych impulsów lub potrzeb. Ponieważ w trakcie snu nie wyłącza się kontrola, lecz jedynie ulega osłabieniu, to treść marzeń sennych ujawnia się w sposób symboliczny. Druga przyczyna to to, że motywy są aż tak trudne do ujawnienia, że nawet w śnie przyjmują formę symboliczną. Psychoanalitycy wiązali marzenia senne, ich utajoną treść z życzeniami, pragnieniami, konfliktami wewnętrznymi. Mimo, iż tworzono specjalne kody psychoanalityczne, to symbole są możliwe do rozszyfrowania jedynie w kontekście życia danej osoby. Nieakceptowane popędy są tłumione i spychane do podświadomości, gdzie istnieją jako czynnik potencjalny, ujawniający się w szczególnych, sprzyjających temu okolicznościach.

About the author

admin administrator

39 komentarzy

augmentin for prostatitisPosted on6:20 pm - Gru 5, 2020

augmentin for prostatitis

augmentin for prostatitis

cialis on linePosted on6:43 am - Gru 6, 2020

cialis on line

cialis on line

viagra ingredientsPosted on9:27 pm - Gru 6, 2020

viagra ingredients

viagra ingredients

viagra single packsPosted on11:44 am - Gru 7, 2020

viagra single packs

viagra single packs

how long should keflex be used forPosted on7:29 am - Gru 8, 2020

how long should keflex be used for

how long should keflex be used for

ciprofloxacin orangePosted on10:14 pm - Gru 8, 2020

ciprofloxacin orange

ciprofloxacin orange

oxybutynin 5mgPosted on9:00 am - Gru 9, 2020

oxybutynin 5mg

oxybutynin 5mg

weaning off zanaflexPosted on12:36 am - Gru 10, 2020

weaning off zanaflex

weaning off zanaflex

combining alcohol and aripiprazolePosted on11:45 pm - Gru 10, 2020

combining alcohol and aripiprazole

combining alcohol and aripiprazole

gout attacks while on allopurinolPosted on10:08 am - Gru 11, 2020

gout attacks while on allopurinol

gout attacks while on allopurinol

amiodarone mechanismPosted on3:24 am - Gru 12, 2020

amiodarone mechanism

amiodarone mechanism

amitriptyline hcl 50mgPosted on4:42 pm - Gru 12, 2020

amitriptyline hcl 50mg

amitriptyline hcl 50mg

norvasc 5 mg costPosted on9:22 am - Gru 13, 2020

norvasc 5 mg cost

norvasc 5 mg cost

fish amoxicillin walmartPosted on7:59 am - Gru 14, 2020

fish amoxicillin walmart

fish amoxicillin walmart

abilify side effects in elderlyPosted on1:53 pm - Gru 15, 2020

abilify side effects in elderly

abilify side effects in elderly

atorvastatin prPosted on11:12 pm - Gru 15, 2020

atorvastatin pr

atorvastatin pr

azithromycin dosagePosted on12:16 pm - Gru 16, 2020

azithromycin dosage

azithromycin dosage

overdose on baclofenPosted on11:09 am - Gru 17, 2020

overdose on baclofen

overdose on baclofen

baclofen pump side effectsPosted on2:29 am - Gru 18, 2020

baclofen pump side effects

baclofen pump side effects

bupropion orgasmPosted on5:12 pm - Gru 18, 2020

bupropion orgasm

bupropion orgasm

buspirone and seizurePosted on2:50 pm - Gru 19, 2020

buspirone and seizure

buspirone and seizure

abuse busparPosted on10:57 am - Gru 20, 2020

abuse buspar

abuse buspar

carvedilol and blood glucosePosted on5:22 am - Gru 21, 2020

carvedilol and blood glucose

carvedilol and blood glucose

celebrex and easy bleedingPosted on11:37 pm - Gru 21, 2020

celebrex and easy bleeding

celebrex and easy bleeding

side effects with celexaPosted on9:57 am - Gru 22, 2020

side effects with celexa

side effects with celexa

cialis copay cardPosted on3:35 pm - Gru 23, 2020

cialis copay card

cialis copay card

viagra gone wrongPosted on6:19 am - Gru 24, 2020

viagra gone wrong

viagra gone wrong

viagra bootsPosted on8:49 am - Gru 25, 2020

viagra boots

viagra boots

stendra vs viagraPosted on8:00 pm - Gru 25, 2020

stendra vs viagra

stendra vs viagra

buy viagra online usaPosted on4:09 am - Gru 26, 2020

buy viagra online usa

buy viagra online usa

vardenafil dosagePosted on5:15 pm - Gru 26, 2020

vardenafil dosage

vardenafil dosage

cialis for bph side effectsPosted on8:57 pm - Gru 29, 2020

cialis for bph side effects

cialis for bph side effects

us pharmacy viagra pricesPosted on6:55 am - Gru 31, 2020

us pharmacy viagra prices

us pharmacy viagra prices

no prescription cialis paypalPosted on10:16 pm - Sty 10, 2021

no prescription cialis paypal

no prescription cialis paypal

viagra denialPosted on7:13 pm - Sty 11, 2021

viagra denial

viagra denial

amoxicillin overdosePosted on4:32 am - Sty 28, 2021

amoxicillin overdose

amoxicillin overdose

azithromycin birth control interactionPosted on10:01 pm - Sty 28, 2021

azithromycin birth control interaction

azithromycin birth control interaction

alternative drug to celebrexPosted on12:10 pm - Sty 29, 2021

alternative drug to celebrex

alternative drug to celebrex

paxil and cymbaltaPosted on1:09 pm - Lut 8, 2021

paxil and cymbalta

paxil and cymbalta

Comments are closed.